Kulturnjaci u strahu od tržišta [VIDEO]

4 stu.

Pogledajte kako naši kulturnjaci reagiraju na civiliziranu ideju da bi svatko trebao plaćati samo ono što koristi, i da je publika ta koja treba odlučivati o tome koji će projekti opstati, a koji ne.

Osim kombinacije zaprepaštenosti, podsmijeha i vidne uzrujanosti, iznesena su tri agrumenta:

  1. Kultura je financijski vrlo rentabilna: na 1 kunu subvencije stvori 17 kn.
  2. Ljudi su siromašni, teško žive, nemaju novaca pa ne kupuju knjige.
  3. U Njemačkoj nema Ministarstva kulture, ali se kultura financira na lokalnoj zajednici.

Na što odgovaram:

  1. Ako je to zbilja tako, u čemu je onda problem da se država povuče i otvori prostor za privatne investitore? Ne znam ni jednog koji bi odbio uložiti u projekt koji ima ROI 1700%!
  2. Ljudi su siromašni i namaju novaca pa im zato treba silom uzeti novac i subvencionirati knjige koje inače ne bi kupili?
  3. Odlično, primijenimo onda to i u Hrvatskoj! Za početak.